Europese regelgeving Drones 2020

Op dit moment heeft iedere Europese lidstaat een eigen regelgeving voor Drones. In Nederland wordt het recreatief vliegen met drones geregeld door de Regeling modelvliegen, voor professionals is er de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. De Nederlandse regelgeving komt eind juni 2020 te vervallen. Vanaf 1 juli 2020 dienen alle Europese landen zich te houden aan de regels die zijn opgesteld door de Europese Commissie. Vanaf dat moment moeten dronevliegers zich verplicht registreren.
Daarnaast moet de drone en het grondstation (zender) worden voorzien van een vuurvast plaatje.
De Europese regels zijn opgesteld om de dronesector verder te laten ontwikkelen en de veiligheid van mensen en luchtverkeer te waarborgen.

Europese Regelgeving Drones in 2020

Met de komst van de nieuwe regelgeving zal het onderscheid tussen de recreatieve vlieger en de professional komen te vervallen. Dronevluchten zullen worden ingedeeld in drie risico-categorieën.
1. open categorie – laag risico
2. specific categorie – medium risico
3. certified categorie – hoog risico

Overzicht van de drie risico categorieën.

1. De ‘open’ categorie – laag risico

De open categorie is bedoeld voor drones tot 25 kg waarmee niet in de buurt van mensen wordt gevlogen, in het zicht van de piloot, en niet in gecontroleerd luchtruim. Het risico van vluchten in de open categorie is derhalve relatief laag. Afhankelijk van het gewicht van de drone en het type operatie worden er specifieke eisen aan de vluchtuitvoering gesteld. Vluchten die niet uitgevoerd kunnen worden in de open categorie komen terecht in de specific categorie.

Eenvoudige tabel met subcategorieën in de open categorieën

2. De ‘specifieke’ categorie – medium risico

De specific categorie is bedoeld voor bedrijfsmatige dronevluchten met een hoger risico. Denk hierbij aan het vliegen buiten het zicht van de piloot of in een gecontroleerd luchtruim. Als bedrijf moet je kunnen aantonen de risico’s te willen beperken door te werken volgens goedgekeurde procedures, opgeleide dronepiloten en apparatuur die aan de juiste eisen voldoet. Voor de uitvoering van veel voorkomende typen dronevluchten komen er standaardscenario’s beschikbaar. Die hoeven dus niet steeds door iedereen opnieuw uitgewerkt en beschreven te worden. Bedrijven die eigen scenario’s willen ontwikkelen dienen dit te doen volgens de SORA (Specific Operation Risk Assessment)-systematiek.

3. De ‘certified’ categorie – hoog risico

De certified categorie is voor dronevluchten met een zeer hoog risico. Denk aan vluchten boven mensenmenigten of met drones die goederen of zelfs personen kunnen vervoeren. In deze categorie zijn de eisen aan mens, machine en organisatie van hetzelfde niveau als in de bemande luchtvaart.

Schuiven naar boven